ATIGA là gì? Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

atiga là gì

ATIGA là gì? Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN: Yêu cầu nội dung địa phương

ATIGA là gì? Trong bối cảnh giảm thuế đáng kể giữa các thành viên ASEAN và sự hài hòa hóa quy định thông qua Cộng đồng kinh tế ASEAN. Các chuỗi giá trị định hướng theo khu vực đã tăng đáng kể về lợi nhuận. Đối với những người xem xét đầu tư có tính chất này. Điều quan trọng là phải hiểu không chỉ lịch trình giảm thuế đã được đàm phán. Mà quan trọng hơn là các điều kiện theo đó xuất khẩu và nhập khẩu có thể được hưởng lợi từ việc giảm lãi suất.

atiga là gì

Trong phần lớn các thỏa thuận thương mại, các quy tắc xuất xứ được đưa vào để ngăn chặn các bên thứ ba tự do hơn về sự hy sinh của các bên tham gia thỏa thuận. Các quy tắc này đặt ra ai có thể đủ điều kiện nhận lợi ích của một thỏa thuận nhất định. Và trong trường hợp nào các bên này có thể làm như vậy.

Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA là gì)

Hiện tại, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA). Thỏa thuận chính của ASEAN liên quan đến việc giảm thuế khu vực. Bao gồm một bộ tiêu chí được sử dụng để xác định quốc gia xuất xứ hàng hóa cũng như hướng dẫn để xác định xem hàng hóa cụ thể có đủ điều kiện hưởng lợi hay không từ ưu đãi thuế quan.

Các hướng dẫn được thiết lập theo ATIGA là gì sử dụng Hệ thống hài hòa (HS) của Phân loại thuế quan như một phương tiện để làm rõ sự khác biệt giữa hàng hóa và đưa ra các tiêu chuẩn mà một số hàng hóa phải đáp ứng. Theo hệ thống HS, các sản phẩm được chia thành:

 • Các chương từ một đến hai chữ số: HS85 – Máy điện và các bộ phận của chúng
 • Tiêu đề bốn chữ số: HS8501 – Động cơ điện và máy phát điện
 • Tiêu đề phụ sáu chữ số: HS31 – Các động cơ DC khác; Máy phát điện DC có công suất không quá 750W
 • Phân loại thuế quan tám chữ số: HS31.20 – Vượt quá 37,5W nhưng không vượt quá 74,6W

Tiêu chí xuất xứ

ATIGA là gì? Theo ATIGA, hàng hóa được phân loại là có nguồn gốc từ Haiti có đủ điều kiện để nhận được các lợi ích của việc giảm thuế.

Thỏa thuận chỉ ra rằng hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một quốc gia thành viên từ một quốc gia thành viên khác sẽ được coi là hàng hóa có nguồn gốc nếu nó hoàn toàn có được hoặc tuân thủ các yêu cầu đặt ra đối với hàng hóa không hoàn toàn có được.

atiga là gì

Hàng hóa thu được hoặc sản xuất hoàn toàn   

Những điều sau đây sẽ được coi là hoàn toàn thu được hoặc được sản xuất tại Nước thành viên xuất khẩu:

 • Các sản phẩm thực vật, bao gồm trái cây, hoa, rau, cây, rong biển, nấm và thực vật sống. Được trồng và thu hoạch, hái hoặc tập hợp tại Nước thành viên xuất khẩu
 • Động vật sống, bao gồm động vật có vú, chim, cá, động vật giáp xác. Động vật thân mềm, bò sát, vi khuẩn và vi rút, sinh ra và lớn lên tại Quốc gia thành viên xuất khẩu
 • Hàng hóa thu được từ động vật sống ở nước thành viên xuất khẩu
 • Hàng hóa thu được từ săn bắn, đánh bẫy, đánh bắt, nuôi trồng, nuôi trồng thủy sản. Thu thập hoặc đánh bắt được thực hiện tại Nước thành viên xuất khẩu
 • Khoáng chất và các chất tự nhiên khác, không bao gồm trong (a) đến (d). Được chiết xuất hoặc lấy từ đất, nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển của nó. ATIGA là gì?
 • Các sản phẩm đánh bắt cá biển được thực hiện bởi các tàu đã đăng ký với một quốc gia thành viên. Và được treo cờ và các sản phẩm khác được lấy từ vùng biển. Đáy biển hoặc dưới đáy biển bên ngoài vùng lãnh hải của quốc gia thành viên đó. Với điều kiện là quốc gia thành viên đó có quyền khai thác vùng biển, đáy biển và dưới đáy biển theo luật pháp quốc tế
 • Các sản phẩm đánh bắt cá biển và các sản phẩm biển khác được lấy từ biển cả bằng tàu. Được đăng ký với một quốc gia thành viên và được treo cờ của quốc gia thành viên đó

 • Các sản phẩm được xử lý và / hoặc được sản xuất trên tàu của nhà máy đã đăng ký với một quốc gia thành viên. Và được treo cờ của quốc gia thành viên đó, độc quyền từ các sản phẩm được đề cập trong (g)
 • Các bài viết được thu thập ở đó không còn có thể thực hiện mục đích ban đầu. Cũng như không có khả năng phục hồi hoặc sửa chữa. Và chỉ phù hợp để xử lý hoặc thu hồi các bộ phận của nguyên liệu thô hoặc cho mục đích tái chế
 • Chất thải và phế liệu có nguồn gốc từ sản xuất tại Nước thành viên xuất khẩu. Hoặc hàng hóa đã qua sử dụng được thu thập tại Nước thành viên xuất khẩu. Với điều kiện là hàng hóa đó chỉ phù hợp cho việc thu hồi nguyên liệu thô. ATIGA là gì?
 • Hàng hóa thu được hoặc được sản xuất tại Nước thành viên xuất khẩu từ các sản phẩm được đề cập trong (a) đến (j)

Không hoàn toàn thu được hoặc sản xuất hàng hóa  

Với điều kiện hàng hóa không thuộc danh sách 2000 hàng hóa của ATIGA với các yêu cầu cụ thể. Các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất có tùy chọn áp dụng tiêu chí nội dung giá trị khu vực hoặc thay đổi tiêu chí phân loại thuế quan:

ATIGA là gì? Theo ATIGA, hàng hóa sẽ được coi là có nguồn gốc từ Quốc gia thành viên nơi đã diễn ra hoạt động hoặc gia công hàng hóa. Điều này được xác định bằng cách đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

(i) nếu hàng hóa có nội dung giá trị khu vực không dưới 40% – được xác định bằng một trong hai phương pháp được nêu trong infographic dưới đây.

(ii) nếu tất cả các nguyên liệu không có nguồn gốc được sử dụng để sản xuất hàng hóa đã trải qua thay đổi trong phân loại thuế quan ở cấp bốn chữ số (tiêu đề HS) – xem phần giới thiệu để biết thêm thông tin.

atiga là gì

Tích lũy

Trong ATIGA, khái niệm tích lũy được áp dụng cho quy tắc xuất xứ của thỏa thuận.

ATIGA là gì? Nói chung, khái niệm này cho phép các quốc gia tham gia hiệp định thương mại để chia sẻ sản xuất và cùng tuân thủ các quy tắc liên quan đến quy định xuất xứ. Đối với các nhà sản xuất trong ASEAN, khái niệm này cho phép các tài liệu. Có nguồn gốc từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN mà không cần giảm thuế.

De Minimis

Nguyên tắc tối thiểu cho phép hàng hóa có nguyên liệu không có nguồn gốc và không thể đáp ứng thay đổi liên quan của chúng trong các yêu cầu phân loại thuế quan để được hưởng ưu đãi thuế quan với các điều kiện đặc biệt. Một số hàng hóa có thể được coi là có nguồn gốc theo ATIGA nếu:

 • giá trị của tất cả các nguyên liệu không có nguồn gốc được sử dụng trong sản xuất của nó không trải qua thay đổi bắt buộc trong phân loại thuế quan không vượt quá 10% giá trị FOB của hàng hóa và hàng hóa đáp ứng tất cả các tiêu chí áp dụng khác để đủ điều kiện là hàng hóa có nguồn gốc.
 • Giá trị của vật liệu không có nguồn gốc sẽ được bao gồm trong giá trị của vật liệu không có nguồn gốc đối với bất kỳ yêu cầu nội dung giá trị khu vực áp dụng nào cho hàng hóa.

Hỗ trợ thêm từ Dezan Shira và cộng sự

Với việc AEC được đưa ra và hài hòa hóa các tiêu chuẩn khu vực ngày càng tăng. Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng khu vực không thể được nói quá. Tiếp tục tiến tới hội nhập khu vực có thể sẽ tiếp tục các xu hướng này. Tiếp tục giảm các rào cản thương mại. Và giảm tác động của việc tuân thủ quy định đối với các công ty trong khu vực.

ATIGA l à gì? Mặc dù triển vọng của ASEAN rất sáng sủa. Nhưng thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng của những người tham gia hiểu. Và tận dụng các cơ hội trong các hiệp định như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Sử dụng các chuyên gia có trình độ với nhiều năm kinh nghiệm tham gia thị trường và thành lập công ty. Dezan Shira & Associates hoàn toàn có thể hỗ trợ các công ty trong nỗ lực tối đa hóa hoạt động và mở rộng trên toàn khu vực.

Summary
ATIGA là gì? Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)
Article Name
ATIGA là gì? Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA)
Description
ATIGA là gì? trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về atiga là gì, các yêu cầu nội dung địa phương của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).
Author
Publisher Name
OTB VietNam
Publisher Logo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------