• Trang chủ
  • Thể Thao
  • Câu nói về gì ngầu nhất sau trận đấu Việt Nam & Phil
93 lượt xem

Câu nói về gì ngầu nhất sau trận đấu Việt Nam & Phil

Có tài nhưng không có đức
Có tài nhưng không có đức
Có tài nhưng không có đức