• Trang chủ
  • Thể Thao
  • Người ta nói Phượng – Pha solo thần thánh của Phượng :v
32 lượt xem

Người ta nói Phượng – Pha solo thần thánh của Phượng :v

Pha solo thần thánh của Phượng :v

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản

Giây phút mà tôi tưởng Messi đang đi bóng )

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi thể thao và ngoài trời