40 lượt xem

Sự thật về bàn thắng của Phan Văn Đức

Việt vị quần què nhé =)))

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời