• Trang chủ
  • Thể Thao
  • “Trên một mặt sân xấu xí, cũng là một lối đá xấu xí của đội chủ nhà ” :)
61 lượt xem

“Trên một mặt sân xấu xí, cũng là một lối đá xấu xí của đội chủ nhà ” :)

"Trên một mặt sân xấu xí, cũng là một lối đá xấu xí của đội chủ nhà " :)

“Trên một mặt sân xấu xí, cũng là một lối đá xấu xí của đội chủ nhà ” 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Có bạn CMT: “Đéo hiểu sao trận quan trọng nào cũng là mấy thằng trọng Tài Quatar, Syria, Iraq. Toàn mấy thằng có thù có hằn bắt chính .Lần lol nào cũng có cầu thủ thứ 12 của đội bạn”.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao, cỏ và ngoài trời